Школа викладача-початківця

Психологічний взаємозв`язок спілкування викладача і студента

Мета: надання молодим педагогам дієвої методичної допомоги в розв`язанні першорядних практичних проблем, адапційна допомога, формування професійних умінь і навичок, які відповідають сьогоднішнім вимогам педагогічної науки і практики, підготовка молодих спеціалістів до засвоєння прийомів і методів педагогічного дослідження і методів перспективного педагогічного досвіду