Положення про студентське самоврядування

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Самоврядування як одна з форм “народовладдя” – це свого роду метод управління, який ґрунтується на самоорганізації, саморегулюванні та самодіяльності. Самоврядування базується на тих принципах, що й демократія: меншість підкоряється більшості, формальна рівність, вільний вияв інтересів, загальноприйняті права і обов’язки, поєднання елементів представництва і прямого волевиявлення. Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах Заходу можна розглядати не лише як традицію, а й як механізм побудови моделі вищої освіти загалом і спосіб утвердження демократичних принципів майбутньої еліти.

Студентське самоврядування – це право та реальна здатність академічної громади, яке гарантується державою, самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до компетенції студентського самоврядування.

Усі члени академічної громади, які навчаються у Генічеському медичному училищі  мають рівні права на участь у студентському самоврядуванні.

Студентське самоврядування здійснюється як безпосередньо (загальні збори членів академічної громади, академічне слухання), так і через студентські ради.

У Генічеському медичному училищі діє студентське самоврядування, основними

завдання якого  є:

 1. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.
 2. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської і соціальної активності.
 3. Основні завдання органів студентського самоврядування:
  • захист прав та інтересів студентів;
  • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
  • сприяння
  • створенню різноманітних студентських гуртків, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
  • співробітництво з органами студентського самоврядування інших в навчальних закладів.

КОМІСІЇ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Комісії є робочими органами студентського самоврядування  в училищі. Роботу кожної комісії організовує і контролює відповідний голова комісії. Голів комісії призначає та звільняє з посади голова студентської ради. Членом клмісіїу може бути будь-який студент училища, який виявив бажання та подав заяву до голови відповідної комісії.

Для забезпечення виконання завдань студентського самоврядування створені такі комісії:

 • Навчально-наукова комісія;
 • Спортивно-оздоровча комісія;
 • Культурно – просвітницька комісія;
 • Профорієнтаційна комісія;
 • Соціально – побутова комісія.