Ісак С.І.

Відкрите заняття на тему: «Загальна фізична підготовка. Спеціальні бігові вправи»

Актуальність.

Певною мірою збереження здоров`я, профілактика захворювань та підвищення розумової і фізичної працездатності студентів забезпечується збільшенням діапазону їх рухової активності шляхом систематичного виконання фізичних вправ у процесі занять фізкультурою, спортом та виконанням самостійних занять.

Отже, серед принципів, що мають бути покладені в основу системи фізичного виховання майбутніх медиків, головними, безумовно, повинні буті зміцнення їх здоров`я та підготовка до професійної діяльності.