Добролюбова Л.М.

19 березня 2019 року в 11 медсестринській групі, Спеціальність 223 Медсестринство спеціалізація «Сестринська справа», викладач української мови і літератури Добролюбова Л.М. провела відкрите заняття на тему: «Зображення «цілісної» людини в єдності біологічного, духовного, соціального за романом «Місто» В. Підмогильного.

Метою стало: ознайомити студентів із життям і творчістю письменника, його трагічною долею; зацікавити творчістю; проаналізувати роман Валер’яна Підмогильного «Місто» з позицій екзистенціалізму, допомогти  усвідомити глибину проблем і характерів роману, психологічну мотивацію вчинків Степана Радченка та інших дійових осіб; характеризувати маргінальний образ українського інтелігента.